Mge Video Tungkol sa "Siege of Baler"

Panuurin ang ilang video tungkol sa Siege of Baler at sa Philippine-Spanish Friendship Day. Ito ay gawa ng Office of Senator Edgardo J. Angara ilang taon na ang nakalipas. Ilang mga picture na ginamit ay galing sa Batang Baler na ipinag-paalam naman sa akin.

Ang ikalawang video: Shared History, Uncommon Valor
Ang ikatlo: Friendship and Memories

About kidlat

Joseph T. Gonzales, aka Kidlat is the creator of Batangbaler, the website and online community of all the scattered Balereños and Aurorans on Earth. He is based in Baler.

Leave a Reply